CAPI, nhìn thông qua lăng kính với cách tiếp cận trên phương thức Capital

CAPI trong chữ Capital, Capitalist

Vốn, dòng vốn chảy đến đâu ở nơi đó có sự thay đổi, giàu đẹp, thịnh vượng

___

Hệ thống lợi ích và giá trị Capi mang lại

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *