CAPI, trong câu chuyện về các nhà lãnh đạo và những ông chủ

Trong tiếng Ý, Capi có nghĩa là những nhà lãnh đạo, những ông chủ

Những nhà lãnh đạo là những người tiên phong trong xác lập tầm nhìn, xác định tư tưởng, xây dựng lý luận, dẫn dắt sự thay đổi

Những nhà lãnh đạo là những người tiên phong tạo ra sự thay đổi

___

Hệ thống lợi ích và giá trị Capi mang lại


Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *