Giải phóng sức mạnh bên trong bạn

May mắn của mỗi cá nhân là tìm cho ra được mình có tài năng gì, nắm giữ loại hình sức mạnh gì để từ đó biết khơi thông nguồn năng lượng cuộn chảy bên trong, phát huy và cống hiến năng lực cho xã hội.

Nếu nhìn trên bình diện triết học phương đông, cổ nhân chia ra 5 dạng thức năng lượng đại diện bởi 5 chữ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Trong mỗi dạng thức năng lượng lại có sự chia nhỏ ra.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *