Hiểu biết về cuộc sống

Đánh giá tầm quan trọng: ★★★★★★★★ (8 điểm)

Cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân cần được tôn trọng. Không ai có quyền can dự vào cuộc sống riêng tư của mình.

Mọi người đến với nhau trên cơ sở tôn trọng nhau, vì lợi ích chung. Khi hết tôn trọng và hết lợi ích thì nên rời xa nhau. Khi rời xa rồi cần biết cư xử cho đúng mực.

Xã hội nửa tốt – nửa xấu, luôn là như vậy. Biết thế để sống cho nhẹ nhàng.

Hết xuân đến hạ, qua thu, sang đông. Hết ngày đến đêm, hết đêm lại sang ngày. Cuộc sống vận hành như vậy. Chúng ta chỉ thay đổi được chính bản thân mình. Rất nhiều thứ chúng ta không thay đổi được. Phải biết chấp nhận

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *