Lưu lại và chia sẻ câu chuyện cuộc sống với nhiều người

Ghi chép nhật ký những ngày tháng phát triển đổi mới chính bản thân mình

Ghi chép lại nhật ký phát triển dự án, nhật ký phát triển sự nghiệp, nhật ký xây dựng cơ nghiệp

Nhật ký có tính năng ẩn, che dấu những nội dung riêng tư. Hiện những nội dung công khai muốn chia sẻ.

Nếu muốn xem nội dung riêng tư cần là thành viên, đăng nhập để xem.

Ghi chép nhật ký phát triển là rất quan trọng. Trong ngành phát triển phần mềm gọi là Change Log. Còn trong ngữ cảnh này gọi là Web Log. Nhật ký cho phép ta nhìn lại cả quá trình. Nó cũng là người thầy lớn nhất trong cuộc đời ta. Bởi người thầy lớn nhất là những bài học, tri thức do mình tự rút ra


Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *