Những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời

Là những khoảng thời gian: Có mục tiêu để phấn đấu, có những thử thách để vượt qua.

Vượt lên chính mình và nhìn lại mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Mình của ngày hôm nay đã trở thành một con người tốt hơn chính mình của ngày hôm qua rất nhiều

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *