Những loại người khác nhau và những cái giỏi khác nhau

Mỗi con người đều có cái hay cái giỏi của riêng mình. Bởi vì vậy tự khám phá ra tài năng của chính mình là điều cần làm trước tiên.

Cơ thể con người là một dạng thức năng lượng. Mỗi dạng thức có khả năng hấp thụ một số loại năng lượng nhất định nào đó cực mạnh.

Có người có năng lực hấp thụ năng lượng tri thức rất tốt. Có người có năng lực hấp thụ năng lượng tiền bạc. V.v.v.v. Vì lẽ đó mà hình thành nên nhiều loại người nhiều loại ngành nghề trong xã hội.

Có những người có khiếu hài hước. Có nhiều lại rất uyên thâm, bác học. Có người có tài năng ca hát nhảy múa. Có người có khả năng làm việc chăm chỉ tập trung. Có người có tài lãnh đạo. Có người có tài quản lý. Có người rất dũng cảm, kiên cường. Có nhiều yếu đuối, bi lụy.

Mình là người có cơ thể có năng lực hấp thụ tri thức. Chính vì vậy nên mình làm công việc viết để giải phóng năng lượng của bản thân. Nếu mình không giải phóng năng lượng bản thân mình cảm thấy rất mệt. Cứ mỗi khi viết ra một câu chuyện, một mẩu truyện ngắn, một bài luận, một bài chia sẻ mình tự thấy khỏe hẳn lên bởi vì năng lượng tích tụ dư thừa dẫn đến mất sự cân bằng.

Đây là sự khác biệt của người lấy năng lượng từ bên trong (Inside) với người lấy năng lượng từ bên ngoài (Outside). Người Outside rất cần sự hoạt náo, chốn đông người, các hoạt động xã hội để thu hút năng lượng. Trong khi người Inside chỉ cần khơi lên và phát ra.

Mình dùng từ Inside và Outside để khắc họa loại người theo cách nhìn của mình. Khác với khái niệm người hướng nội, hướng ngoại. Bởi không thể cứng nhắc chia ra hướng nội hay hướng ngoại

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *