Phò chính diệt tà và Ngũ Đại Chính

Thứ nhất, phải Chính Tâm

Thứ hai, vì Chính Nghĩa

Thứ ba, có Chính Đạo

Thứ tư, giữ Chính Danh

Thứ năm, hành xử phải Chính Trực

___

Phải đặt Chính Đại Quang Minh lên cao nhất. Tất cả mọi việc cứ theo nguyên tắc đó mà làm

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *