Sáng tạo, sáng tạo, và sáng tạo

KHAI SÁNG – MỞ MANG – SÁNG TẠO

 • Sáng tạo ra hệ thống quyền lực
 • Sáng tạo ra hệ thống địa vị
 • Sáng tạo ra hệ thống tài nguyên
 • Sáng tạo ra hệ thống quản trị
 • Sáng tạo ra hệ thống vận hành
 • Sáng tạo ra hệ thống điều hành

___

Một số câu châm ngôn:

 • Trong đêm tối phải tự mình đốt đuốc lên mà đi
 • Chỉ có tự thân mới giải phóng được chính mình
 • Chỉ có sáng tạo mới trường tồn và phát triển
 • Chỉ có sáng tạo mới có thể dẫn đầu
 • Đổi mới và sáng tạo là động lực của sự phát triển
 • Sáng tạo trên cơ sở hài hòa giữa cái cũ và cái mới

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *