Tập trung vào Con Số

Tập trung để giải quyết một nhiệm vụ nào đó nằm trong tổng thể của sự tập trung, đó là các con số.

Mọi kết quả được đo lường bởi các con số. Con số biết nói. Con số nói lên mọi sự nỗ lực và hiệu quả làm việc.

Các con số gồm có

  • Số hợp đồng
  • Doanh số bán hàng
  • Lợi nhuận theo ngày/ tuần/ tháng/ năm
  • Số lượng khách hàng

(Danh sách đầy đủ cần đăng nhập để xem)Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *