Thiết kế, tổ chức, phân bổ, quản lý, sử dụng quyền lực

Quyền lực là vấn đề trọng yếu. Thiết kế quyền lực, tổ chức, phân bổ, quản lý quá trình sử dụng quyền lực thế nào cho phù hợp

Trong gia đình – quyền lực sử dụng không đúng cách – gia đình loạn

Trong tổ chức – quyền lực sử dụng không đúng cách – tổ chức loạn

Trong đất nước – quyền lực sử dụng không đúng cách – xã hội loạn

Trên phạm vi toàn cầu – quyền lực sử dụng không đúng cách – thế giới loạn


Chủ đề

  • Tinh hoa tam trị trong quản trị doanh nghiệp
  • Tổ chức và phân bổ quyền lực trên toàn cầu
  • Tổ chức và phân bổ quyền lực trong đất nước
  • Tổ chức và phân bổ quyền lực trong tổ chức
  • Tổ chức và phân bổ quyền lực trong gia đình
  • Tổ chức và phân bổ quyền lực

Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *